Åsenhöga Brassband

Benämningen Brass Band kommer av det engelska ordet brass som betyder mässing. Bland instrumenten i ett brassband hittar vi kornetter, flygelhorn, althorn, bariton, eufonium, trombon, tuba och slagverk. Åsenhöga Brass Band har c:a 35 medlemmar från 14 år och uppåt.

Orkestern startades 1962 som ett led i församlingens satsning på ungdomsarbete och musikverksamhet. Vårt huvudsyfte är att spela i gudstjänster men även att synas och höras utanför kyrkans väggar. ÅBB arrangerar årligen konserter och en och annan resa. Vi är medlem i SMM ( Svenska Missionskyrkans Musikkårer) och SBBF ( Svenska Brassbandförbundet) och vi brukar varje år delta i brasstävlingarna i Värnamo. Vi har även en ungdomsorkester som heter ÅYBB – Åsenhöga Youth Brass Band

Vill du vara med och spela? Kontakta oss för mer information. Vi har repetition varje torsdag kl. 19.00-21.00. Ledare är Olof Forsberg 070-5567411

asenhoga-missionskyrkas-brassband_web