Åsenhöga Brassband

Åsenhöga Brassband startades 1962 som ett led i församlingens satsning på ungdomsarbete och musikverksamhet. Vårt huvudsyfte är att spela i gudstjänster men även att synas och höras utanför kyrkans väggar.

Åsenhöga Brassband arrangerar årligen konserter och en och annan resa. Vi är medlem i SMM (Svenska Missionskyrkans Musikkårer) och SBBF (Svenska Brassbandförbundet) och vi brukar varje år delta i brassbandtävlingarna i Värnamo.

Vi har även en ungdomsorkester som heter ÅYBB – Åsenhöga Youth Brass Band. Mer information om ÅYBB finns på en separat sida.